Wie zijn wij?

Welkom op de website van het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn, bij het publiek ook wel bekend onder de afkorting ‘ICCLR’ en ‘Moskee Leidsche Rijn’.

Het ICCLR wil een inspirerende plek bieden voor de mensen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd. Ons voornaamste doel is onze gemeenschap en bezoekers kennis op te laten doen, deze voor hen toegankelijk te maken en met elkaar te laten delen.

Islam centraal

In al onze activiteiten richten wij ons op het goede, het rechtvaardige en het welzijn van anderen. Respect en liefde voor de Islam, de medemens en onszelf staan daarbij centraal. Wij staan voor verantwoord gedrag. Dit houdt in dat we de impact van onze acties scherp in het oog houden, onze (persoonlijke) ontwikkeling serieus nemen en ons doorlopend blijven inzetten voor kwaliteit.

Onderwerpen en thema’s
Onze activiteiten spitsen zich met name toe op de volgende onderwerpen: religie, onderwijs, werk, opvoeding en het hebben en houden van een gezonde levensstijl. Hierin staan de volgende thema’s centraal: kennis, gelijkheid, respect, goed doen (aghlak), verantwoordelijkheid en liefde vanuit de Islam.

Meer over de uitgangspunten van het ICCLR, samengebracht in onze missie, visie en strategie zijn te vinden in het Beleidsplan ICCLR 2016-2018.

ANBI
Het ICCLR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die voor minimaal 90% het algemeen nut beoogt en voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden. Het ICCLR, als religieuze organisatie, past met haar activiteiten bij uitstek binnen het concept van algemeen nut beogende instelling. Het ICCLR is dan ook als zodanig gerangschikt door de Belastingdienst. Deze ANBI-status biedt het ICCLR verschillende fiscale voordelen, waaronder de volgende.

 • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij ontvangsten
 • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij uitgaven
 • Giftenaftrek inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Teruggaaf energiebelasting
 • Vrijwilligersregeling loonheffingen
 • Fictieve loonkostenaftrek vennootschapsbelasting

Eén van de verplichtingen voor het kunnen behouden van de ANBI-status is het publiceren van enkele gegevens op een internetsite. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen worden deze gegevens hieronder gepubliceerd.

Naam
Vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn (ICCLR), bij het publiek ook bekend als ‘Moskee Leidsche Rijn’.

RSIN
8527.24.093

KvK-nummer
57759901

Contactgegevens
Pratumplaats 3
3454 NA UTRECHT
T: 030-2102477
E: info@icclr.nl

Doelstelling
In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is:
  1. het beheren en exploiteren van een moskee / islamitisch centrum alsmede het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie van haar leden in de maatschappij;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

 1. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 2. het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten.’’

Bestuur
Het formele bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Abdelkader el Yandouzi

Secretaris

Abdelouahed Metalsi

Penningmeester

Ali Moussa

Algemeen Bestuurslid

Mohammadi Loukili

Algemeen bestuurslid

Said Chikri

Algemeen bestuurslid

Bachir el Ayachi