Privacy

Privacyverklaring
Persoonsgegevens: doel en grondslag verwerking
ICCLR verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in twee gevallen persoonsgegevens:
1. als iemand het contactformulier invult of;
2. voor het uitvoeren van de overeenkomst met een opdrachtgever.
Bij het invullen van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mail

Persoonsgegevens via de website van ICCLR via het contactformulier verkregen worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en alleen door ICCLR verwerkt als u het ingevulde contactformulier verstuurt. Door het invullen van het contactformulier, geeft u toestemming voor het verwerken van de ingevulde gegevens door ICCLR. Deze persoonsgegevens worden door ICCLR gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van relatiebeheer, marketing en verkoop. De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw ‘toestemming’ verleend middels de invulling van het contactformulier. Als ICCLR een offerte voor u uitbrengt worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘toestemming’. Als u een overeenkomst heeft met ICCLR (bijvoorbeeld als ICCLR een adviesdienst voor u uitbrengt) worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het contacteren van u en voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ICCLR. ICCLR verwerkt alleen persoonsgegevens die u persoonlijk heeft verstrekt via e-mail, de website, telefonisch etc.

Derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van het uitvoeren van een overeenkomst) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen
De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in het klantenbestand van ICCLR. Deze gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening van ICCLR, in principe niet langer dan 3 jaar.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. ICCLR gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn:
• Google Analytics: Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het optimaliseren van de website, wordt er gebruik gemaakt van cookies van Google Analytics. Deze cookies onderscheiden gebruikers en sessies, stellen nieuwe sessies/bezoeken op de website vast, controleren de hoeveelheid binnenkomende verzoeken bij de website en slaan verkeersbronnen van bezoekers op. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzameld
• Functionele cookies: Functionele cookies worden gebruikt voor het correct weergeven van de website van ICCLR. Hierbij wordt geen data van bezoeken, sessies of websitebezoekers verwerkt.

Rechten betrokkenen
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met ICCLR via de contactgegevens onderaan deze pagina. ICCLR zal uw verzoek binnen één kalendermaand beantwoorden.
Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens door ICCLR, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of verzoeken omtrent dit privacy statement, is ICCLR bereikbaar met de volgende contactgegevens:

ICCLR
Pratumplaats 3
3454 NA Utrecht
T: 030 210 24 77
M: 06 40 67 43 20
E: info@icclr.nl