Koran

دار القرآن

De Koran is de basis van de islam, de wet in ons leven, het licht van ons hart en de troost van onze ziel. Het is de eerste bron waar bewijzen, oplossingen en wijsheden worden gehaald. Het in bezit zijn van de Koran is het in bezit zijn van kennis.

Het onderwijzen van de Koran is daarom geprezen door de profeet Mohammed vzmh en hij zegt hierover: ”De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst”. De hele Koran of delen daarvan uit het hoofd leren is een belangrijk onderdeel binnen ons geloof. De tijd en energie die gestoken wordt in het bestuderen en memoriseren van de Koran wordt beloond en voert de lezer tot datgene wat juist is.

Het memoriseren van de Koran gaat gepaard met regels. Deze regels zorgen ervoor dat je de Koran goed leert en de volledige beloning ontvangt. Deze regels zijn als volgt.

 1. Juiste intentie: het bestuderen en memoriseren van de Koran uit liefde voor Allah swt en de wens om het paradijs binnen te treden.
 2. Goed gedrag: afstand nemen van het begaan van zonden. Allah swt zegt: ”Vreest Allah en Allah geeft jullie kennis”. (2:282)
 3. Motivatie: sterke drijfkracht creëren om altijd de Koran te bestuderen en memoriseren.
 4. Herhaling en voortgang: niet stoppen met het herhalen van de reeds gememoriseerde stukken en overgaan op nieuwe stukken.
 5. Correcte uitspraak: de Koran uitspreken zoals hij geopenbaard is.
 6. Controle op fouten: reciteer het gememoriseerde stuk tegenover iemand die kennis hierover heeft om fouten op te sporen en te herstellen.

Visie en doel
Uitnodigen naar de schoonheid, kracht en liefde voor de Koran. Bewustzijn creëren dat we gezegend zijn met de Koran en dagelijks kunnen genieten van het Woord van Allah swt, ernaar leven en het geluk hiervan ervaren.

Waarom?
De Koran is een wezenlijk onderdeel van ons leven. We hebben de Koran hard nodig in ons dagelijks leven, meer dan we beseffen.

Bewustzijn, besef en trots.

Hoe?
Allah zegt het volgende in de Koran.

{ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً }

[4 المزمل: من الآية]

{En draag de Koran nauwkeurig en juist voor}

[Soerat al-Moezzammil: ayaat 4]

 

De doelgroep is de islamitische gemeenschap, zowel jong als oud en zowel vrouw als man.

De leeftijdscategorieën zijn als volgt.

 • Kinderen (6 t/m 12 jaar), er wordt dagelijks lesgegeven in de avonduren (afhankelijk van niveau)
 • Jongens (13 t/m 17 jaar), 2 x per week [di en wo van 17.00u tot 19.00u]
 • Mannen (vanaf 18 jaar), 1 x per week [di of do van 19.30u tot 21.30u]
 • Meisjes (13 t/m 17 jaar), we zijn nog op zoek naar docente
 • Vrouwen (vanaf 18 jaar) 1 x per week [di 9-12u, wo 9-12u of wo 19:30-22:30u]

De niveaus zijn als volgt.

 • Beginners: djuz ’amma leren reciteren op de juiste correcte wijze volgens de tazjweedregels.
 • Gevorderden (niveau 1): hifdh-programma met verdieping en verfijning van de tajweedregels. Context en begrip van de Koranverzen komt ook aan bod.
 • Gevorderden (niveau 2): Het memoriseren van de gehele Koran (verdeeld over vier delen) en deze op correcte wijze reciteren.
 • Izjaaza: het reciteren van de Koran van kaft tot kaft bij een bevoegde docent(e).

Jaarplanningen
Het ICCLR werkt met jaarplanningen voor de verschillende categorieën. De jaarplanningen van Dar el Quraan kunnen hieronder bekeken worden.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de lessen en cursussen Koran? Klik op onderstaande button en zie wat er op dit moment beschikbaar is.