Islam

Kennis van de Islam

De islam is geen nieuwe godsdienst, maar een vervolmaking van dezelfde fundamentele waarheid die Allah swt door middel van Zijn profeten eerder aan de mensheid heeft geopenbaard. Dit is een manier van leven die gekenmerkt wordt door vrede met Allah swt, in jezelf en met Zijn creatie. De naam van Gods religie ‘islam’ is niet door mensen verzonnen. Het is door Allah swt als naam voor Zijn religie gekozen en Hij heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah swt het volgende.

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen.” (Koran 5:3)

Met het aanbieden van islamitisch onderwijs neemt het ICCLR haar verantwoordelijkheid en vervult het haar islamitische plicht. Hiermee biedt het ICCLR iedereen de mogelijkheid om kennis op te doen over fundamentele zaken binnen de geloofsleer en het praktiseren van bepaalde rituelen die de moslim verplicht hoort te kennen.

Basisstudie Islam I & II & III

Tijdens de basisstudie Islam wordt u de basis van de Islam op een eenvoudige en duidelijke manier stap voor stap uitgelegd. U leert zowel over de grondbeginselen van het geloof als over de praktische handelingen die verbonden zijn aan het bidden. Hiernaast worden ook andere onderwerpen besproken die verband houden met het geloof, rituelen en gedragsregels.

De volgende vakken worden tijdens deze studie behandeld:
– Aqiedah (zuilen van de Imaan)
– Figh ( zuilen van de Islam)
– Hadith ( De 40 Hadith van Imam Nawawi)

De cursus wordt verzorgd door de docenten: Abdeljalil Sayfaoui, Zakaria Hajji en Fatima Amghar. De colleges zijn in het Nederlands met de bronteksten direct uit het Arabisch.

Op dit moment bieden wij drie modules aan: module 1, module 2 en module 3. Op basis van jouw niveau kan jij je aansluiten bij de module die het beste bij je past.

Jaarplanningen
Het ICCLR werkt met jaarplanningen voor de verschillende categorieën. De jaarplanning van de cursus Basisstudie Islam niveau I, II en III kan hieronder bekeken worden.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de cursussen en lessen Islam? Klik op onderstaande button en zie wat er op dit moment beschikbaar is.