Arabisch

Arabische taal

Het Arabisch is de taal waarin de Koran is geopenbaard en de taal waarmee gecommuniceerd wordt door bijna 320 miljoen mensen in 26 landen wereldwijd. Het beheersen van de Arabische taal is in de eerste plaats van essentieel belang om de Koran op juiste wijze te kunnen lezen en begrijpen. Zonder afbreuk te willen doen aan de vele vertalingen, levert het lezen van de Koran in het Arabisch het beste begrip op voor de essentie van de islam en de daaraan gerelateerde islamitische cultuur. Het kunnen communiceren in de Arabische taal draagt ook bij aan het behoud van het islamitische culturele erfgoed.

Met het aanbieden van onderwijs op het gebied van de Arabische taal wil het ICCLR invulling geven aan het bereiken van haar visie op het gebied van het toegankelijk maken, opdoen en delen van kennis. Het programma bestaat uit de volgende drie onderdelen.

  • Regulier onderwijs voor leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar.
  • Modulair onderwijs voor (jong)volwassenen.
  • Thema’s en workshops voor iedereen.

Regulier onderwijs
Het ICCLR gebruikt Sanabel als methode voor het onderwijzen van de Arabische taal. Binnen deze methode worden drie groepen (groep 1 t/m 3) onderscheiden, die vervolgens worden opgevolgd door een zestal niveaus (niveau 1 t/m 6).

  • Groep 1 t/m 3 (4 t/m 6 jaar) wordt ook wel de ”Hadana” genoemd (kleuterklassen). In deze fase zijn de kinderen spelend aan het leren; ze worden voorbereid op het leren, dat vanaf niveau 1 in het “officiële leertraject” gaat plaatsvinden. Het ICCLR is van mening dat de kleuterfase cruciaal is in het succes van het officiële leertraject en is één van de weinige organisaties die onderwijs op dit niveau aanbiedt.
  • Niveau 1 t/m 6. Dit zijn de niveaus waarin de kinderen geleidelijk de Arabische taal leren en basiskennis over de islam opdoen. Aan het eind van het traject zijn de kinderen in staat om de belangrijkste vaardigheden te beheersen (spreken, schrijven, lezen en luisteren van de standaard Arabische taal).

Modulair onderwijs
Het ICCLR komt studenten tegemoet die meer willen op het gebied van het Arabische onderwijs. Hiervoor organiseert het ICCLR gedurende het jaar verschillende cursussen. Deze cursussen worden in overleg met de gemeenschap ontwikkeld. Vooraf wordt geïnventariseerd waar de interesses en wensen liggen om vervolgens een cursusprogramma te ontwikkelen.

De cursussen kunnen variëren van Arabisch voor beginners tot gevorderden en van een cursus Arabisch voor vakantie tot zakelijk ondernemen. Deze cursussen worden in groepen gegeven van maximaal 20 personen.

Thema’s en workshops
Periodiek wil ICCLR een paar workshops organiseren op onze locatie om het thema “Arabische taal” te promoten. In deze workshops (1 dag) zullen verschillende activiteiten bedacht worden om de bezoekers op een leuke en aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de Arabische taal. Denk aan activiteiten zoals lezingen, kalligrafie, quiz, wedstijden, enz.

Jaarplanningen
Het ICCLR werkt met jaarplanningen voor de verschillende categorieën. De jaarplanningen kunnen hieronder bekeken worden.

Voor de jaarplanning Arabische taal 2017/2018 in de categorie 4 t/m 5 jaar, klik hier.

Voor de jaarplanning Arabische taal 2017/2018 in de categorie 6 t/m 12 jaar, klik hier.

Voor de jaarplanning Arabische taal 2017/2018 in de categorie 13 t/m 17 jaar, klik hier.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de cursussen en lessen Arabisch? Klik op onderstaande button en zie wat er op dit moment beschikbaar is.